Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - Bruket och Landsbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bruket och Landsbygd 1181 13,4% 35,2% 28,7% 22,7% 5,7% 51,4% 48,6% 4,1%  
Summa 1181 13,4% 35,2% 28,7% 22,7% 5,7% 51,4% 48,6% 4,1%

http://www.val.se