Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - 69 Erikslund-Hagaberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
69 Erikslund-Hagaberg 1474 13,2% 45,0% 24,4% 17,5% 6,2% 48,6% 51,4% 3,3%  
Summa 1474 13,2% 45,0% 24,4% 17,5% 6,2% 48,6% 51,4% 3,3%

http://www.val.se