Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Malung V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malung V 1385 16,0% 33,3% 27,4% 23,3% 6,3% 52,5% 47,5% 4,6%  
Summa 1385 16,0% 33,3% 27,4% 23,3% 6,3% 52,5% 47,5% 4,6%

http://www.val.se