Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Lima

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lima 1369 16,0% 27,4% 25,0% 31,6% 6,6% 52,4% 47,6% 3,4%  
Summa 1369 16,0% 27,4% 25,0% 31,6% 6,6% 52,4% 47,6% 3,4%

http://www.val.se