Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Transtrand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Transtrand 1344 15,0% 40,6% 23,9% 20,5% 5,4% 51,5% 48,5% 3,9%  
Summa 1344 15,0% 40,6% 23,9% 20,5% 5,4% 51,5% 48,5% 3,9%

http://www.val.se