Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Skräddarbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skräddarbacken 1333 18,6% 39,0% 31,6% 10,8% 8,1% 50,2% 49,8% 3,0%  
Summa 1333 18,6% 39,0% 31,6% 10,8% 8,1% 50,2% 49,8% 3,0%

http://www.val.se