Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Hedemora SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hedemora SV 2038 18,1% 31,9% 29,4% 20,7% 8,0% 50,9% 49,1% 2,6%  
Summa 2038 18,1% 31,9% 29,4% 20,7% 8,0% 50,9% 49,1% 2,6%

http://www.val.se