Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Vikmanshyttan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vikmanshyttan 867 14,3% 28,8% 29,6% 27,2% 6,0% 51,9% 48,1% 3,6%  
Summa 867 14,3% 28,8% 29,6% 27,2% 6,0% 51,9% 48,1% 3,6%

http://www.val.se