Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Garpenberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Garpenberg 761 16,3% 28,4% 33,0% 22,3% 7,2% 51,8% 48,2% 6,6%  
Summa 761 16,3% 28,4% 33,0% 22,3% 7,2% 51,8% 48,2% 6,6%

http://www.val.se