Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Krylbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Krylbo 1612 12,5% 25,5% 28,4% 33,6% 5,1% 48,2% 51,8% 4,4%  
Summa 1612 12,5% 25,5% 28,4% 33,6% 5,1% 48,2% 51,8% 4,4%

http://www.val.se