Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Väster N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Väster N 1661 23,6% 21,0% 24,4% 31,0% 5,1% 45,2% 54,8% 1,6%  
Summa 1661 23,6% 21,0% 24,4% 31,0% 5,1% 45,2% 54,8% 1,6%

http://www.val.se