Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Söder V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söder V 1655 21,3% 24,5% 23,3% 30,9% 6,8% 44,5% 55,5% 2,2%  
Summa 1655 21,3% 24,5% 23,3% 30,9% 6,8% 44,5% 55,5% 2,2%

http://www.val.se