Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Stigslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stigslund 1777 15,9% 30,1% 19,9% 34,2% 6,8% 47,0% 53,0% 0,9%  
Summa 1777 15,9% 30,1% 19,9% 34,2% 6,8% 47,0% 53,0% 0,9%

http://www.val.se