Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Björke-Trödje

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björke-Trödje 1582 11,0% 37,7% 27,1% 24,1% 5,2% 53,2% 46,8% 1,0%  
Summa 1582 11,0% 37,7% 27,1% 24,1% 5,2% 53,2% 46,8% 1,0%

http://www.val.se