Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Forsbacka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Forsbacka 1542 15,0% 31,6% 27,2% 26,1% 8,1% 50,9% 49,1% 4,5%  
Summa 1542 15,0% 31,6% 27,2% 26,1% 8,1% 50,9% 49,1% 4,5%

http://www.val.se