Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Sätra Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sätra Ö 1346 44,6% 28,0% 15,0% 12,4% 17,4% 50,1% 49,9% 16,0%  
Summa 1346 44,6% 28,0% 15,0% 12,4% 17,4% 50,1% 49,9% 16,0%

http://www.val.se