Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Söderhamn Centrum-Väster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söderhamn Centrum-Väster 1624 18,3% 21,6% 21,3% 38,7% 5,7% 45,3% 54,7% 3,2%  
Summa 1624 18,3% 21,6% 21,3% 38,7% 5,7% 45,3% 54,7% 3,2%

http://www.val.se