Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Söderhamn Klossdammen-Stormyran m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söderhamn Klossdammen-Stormyran m fl 1359 13,2% 21,9% 26,3% 38,6% 5,3% 46,4% 53,6% 1,2%  
Summa 1359 13,2% 21,9% 26,3% 38,6% 5,3% 46,4% 53,6% 1,2%

http://www.val.se