Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Söderhamn Öster-Broberg-Färssjön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söderhamn Öster-Broberg-Färssjön 1074 13,8% 35,8% 29,1% 21,3% 6,4% 49,8% 50,2% 2,1%  
Summa 1074 13,8% 35,8% 29,1% 21,3% 6,4% 49,8% 50,2% 2,1%

http://www.val.se