Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Norrala-Trönö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrala-Trönö 1458 11,3% 27,5% 34,2% 27,0% 5,4% 52,3% 47,7% 0,6%  
Summa 1458 11,3% 27,5% 34,2% 27,0% 5,4% 52,3% 47,7% 0,6%

http://www.val.se