Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Bollnäs-Hå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bollnäs-Hå 902 15,6% 26,3% 32,2% 25,9% 8,3% 52,0% 48,0% 0,9%  
Summa 902 15,6% 26,3% 32,2% 25,9% 8,3% 52,0% 48,0% 0,9%

http://www.val.se