Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Skönsmon Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skönsmon Ö 1706 21,3% 32,3% 19,5% 26,9% 6,4% 50,1% 49,9% 4,0%  
Summa 1706 21,3% 32,3% 19,5% 26,9% 6,4% 50,1% 49,9% 4,0%

http://www.val.se