Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Skönsmon V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skönsmon V 1632 18,3% 29,5% 20,6% 31,6% 6,4% 48,3% 51,7% 1,7%  
Summa 1632 18,3% 29,5% 20,6% 31,6% 6,4% 48,3% 51,7% 1,7%

http://www.val.se