Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Alnö-Karlsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alnö-Karlsvik 1466 13,4% 36,7% 30,5% 19,4% 7,1% 52,3% 47,7% 2,0%  
Summa 1466 13,4% 36,7% 30,5% 19,4% 7,1% 52,3% 47,7% 2,0%

http://www.val.se