Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Alnö-Vi S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alnö-Vi S 1408 13,1% 37,4% 26,6% 22,8% 6,6% 49,9% 50,1% 1,5%  
Summa 1408 13,1% 37,4% 26,6% 22,8% 6,6% 49,9% 50,1% 1,5%

http://www.val.se