Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Alnö-Rökland

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alnö-Rökland 1763 13,8% 42,2% 28,6% 15,4% 6,9% 50,4% 49,6% 2,0%  
Summa 1763 13,8% 42,2% 28,6% 15,4% 6,9% 50,4% 49,6% 2,0%

http://www.val.se