Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Njurunda-Nyland

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Njurunda-Nyland 1677 13,7% 34,4% 30,2% 21,7% 7,6% 51,2% 48,8% 1,0%  
Summa 1677 13,7% 34,4% 30,2% 21,7% 7,6% 51,2% 48,8% 1,0%

http://www.val.se