Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Njurunda-Kyrkmon

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Njurunda-Kyrkmon 1708 14,5% 38,8% 26,2% 20,6% 7,6% 50,0% 50,0% 2,2%  
Summa 1708 14,5% 38,8% 26,2% 20,6% 7,6% 50,0% 50,0% 2,2%

http://www.val.se