Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Njurunda-Essvik-Kvissleby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Njurunda-Essvik-Kvissleby 1674 11,8% 24,5% 24,3% 39,5% 4,5% 46,1% 53,9% 1,3%  
Summa 1674 11,8% 24,5% 24,3% 39,5% 4,5% 46,1% 53,9% 1,3%

http://www.val.se