Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Hullsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hullsta 1423 19,2% 21,3% 20,1% 39,4% 5,2% 44,7% 55,3% 3,4%  
Summa 1423 19,2% 21,3% 20,1% 39,4% 5,2% 44,7% 55,3% 3,4%

http://www.val.se