Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Junsele

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Junsele 1204 12,3% 21,3% 24,1% 42,3% 5,6% 50,4% 49,6% 2,0%  
Summa 1204 12,3% 21,3% 24,1% 42,3% 5,6% 50,4% 49,6% 2,0%

http://www.val.se