Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Berghem Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berghem Norra 1021 18,7% 33,6% 28,2% 19,5% 9,0% 50,6% 49,4% 4,1%  
Summa 1021 18,7% 33,6% 28,2% 19,5% 9,0% 50,6% 49,4% 4,1%

http://www.val.se