Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Sandabrånet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandabrånet 1857 27,3% 33,7% 21,1% 17,9% 9,9% 48,7% 51,3% 2,5%  
Summa 1857 27,3% 33,7% 21,1% 17,9% 9,9% 48,7% 51,3% 2,5%

http://www.val.se