Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Haga Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haga Södra 1722 31,9% 27,1% 20,3% 20,7% 8,5% 48,5% 51,5% 2,3%  
Summa 1722 31,9% 27,1% 20,3% 20,7% 8,5% 48,5% 51,5% 2,3%

http://www.val.se