Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Centrum Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum Västra 1209 26,8% 28,4% 21,1% 23,7% 7,2% 45,7% 54,3% 1,9%  
Summa 1209 26,8% 28,4% 21,1% 23,7% 7,2% 45,7% 54,3% 1,9%

http://www.val.se