Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Centrum Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum Östra 1487 30,9% 24,3% 23,5% 21,3% 6,5% 48,2% 51,8% 2,0%  
Summa 1487 30,9% 24,3% 23,5% 21,3% 6,5% 48,2% 51,8% 2,0%

http://www.val.se