Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Västerslätt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerslätt 1481 15,6% 37,6% 22,6% 24,2% 7,0% 51,3% 48,7% 1,1%  
Summa 1481 15,6% 37,6% 22,6% 24,2% 7,0% 51,3% 48,7% 1,1%

http://www.val.se