Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Ersmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ersmark 1230 13,8% 47,1% 25,6% 13,5% 7,0% 50,5% 49,5% 1,5%  
Summa 1230 13,8% 47,1% 25,6% 13,5% 7,0% 50,5% 49,5% 1,5%

http://www.val.se