Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Östra Ersboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Ersboda 915 24,4% 37,7% 26,4% 11,5% 11,3% 51,5% 48,5% 6,1%  
Summa 915 24,4% 37,7% 26,4% 11,5% 11,3% 51,5% 48,5% 6,1%

http://www.val.se