Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Dragonfältet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dragonfältet 1237 20,0% 21,3% 25,8% 32,9% 4,0% 45,9% 54,1% 1,9%  
Summa 1237 20,0% 21,3% 25,8% 32,9% 4,0% 45,9% 54,1% 1,9%

http://www.val.se