Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Tomtebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tomtebo 1349 34,2% 47,4% 11,6% 6,7% 5,0% 47,8% 52,2% 6,9%  
Summa 1349 34,2% 47,4% 11,6% 6,7% 5,0% 47,8% 52,2% 6,9%

http://www.val.se