Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Ålidhem Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ålidhem Västra 1573 68,2% 21,6% 6,8% 3,4% 13,9% 54,9% 45,1% 18,1%  
Summa 1573 68,2% 21,6% 6,8% 3,4% 13,9% 54,9% 45,1% 18,1%

http://www.val.se