Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Carlshem Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Carlshem Västra 1472 29,5% 30,9% 25,0% 14,6% 10,4% 51,8% 48,2% 4,2%  
Summa 1472 29,5% 30,9% 25,0% 14,6% 10,4% 51,8% 48,2% 4,2%

http://www.val.se