Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Tomtebo Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tomtebo Södra 1440 23,6% 60,1% 10,3% 6,0% 5,2% 47,6% 52,4% 5,3%  
Summa 1440 23,6% 60,1% 10,3% 6,0% 5,2% 47,6% 52,4% 5,3%

http://www.val.se