Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Marieberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Marieberg 1144 27,4% 38,2% 24,3% 10,1% 10,0% 48,9% 51,1% 4,6%  
Summa 1144 27,4% 38,2% 24,3% 10,1% 10,0% 48,9% 51,1% 4,6%

http://www.val.se