Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Ursviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ursviken 1342 14,9% 41,4% 27,0% 16,8% 7,3% 51,5% 48,5% 1,3%  
Summa 1342 14,9% 41,4% 27,0% 16,8% 7,3% 51,5% 48,5% 1,3%

http://www.val.se