Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Norrbottens län - Ålder och kön - Södra Örnäset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Örnäset 1687 25,8% 34,6% 20,8% 18,9% 7,8% 50,8% 49,2% 7,0%  
Summa 1687 25,8% 34,6% 20,8% 18,9% 7,8% 50,8% 49,2% 7,0%

http://www.val.se