Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Norrbottens län - Ålder och kön - Örnäset-Skurholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örnäset-Skurholmen 2133 18,9% 26,1% 25,1% 29,9% 6,2% 49,1% 50,9% 4,1%  
Summa 2133 18,9% 26,1% 25,1% 29,9% 6,2% 49,1% 50,9% 4,1%

http://www.val.se