Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Norrbottens län - Ålder och kön - Strömnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Strömnäs 1163 20,3% 35,1% 22,1% 22,5% 8,6% 48,8% 51,2% 1,9%  
Summa 1163 20,3% 35,1% 22,1% 22,5% 8,6% 48,8% 51,2% 1,9%

http://www.val.se