Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nacka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nacka Västra 31403 18,0% 38,8% 23,0% 20,3% 6,6% 48,1% 51,9%   2,3%
Nacka Östra 31458 16,0% 40,5% 24,1% 19,4% 7,4% 49,0% 51,0%   3,9%
Nacka 62861 17,0% 39,7% 23,5% 19,8% 7,0% 48,5% 51,5% 3,1%

http://www.val.se